Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2014

egzystencjalny-paw
08:02
3523 d401
Reposted bywiniarcattaleyaatramentovvaczarnuchowozyrafaLusiatobecontinuedgosiuuaam16losiekpruderyfollow-meszynatastewordspensievelovesweetsasylopathunexplainablevioloncellistenokturnalhomcziyourgirlcarmen
egzystencjalny-paw
08:00
3519 33bc
Reposted bykkop kkop
egzystencjalny-paw
07:51
egzystencjalny-paw
07:41
"-Czy ty jesteś bardzo odważny?
- Średnio.
- A co zrobiłeś najodważniejszego w swoim życiu?
- (...) Wstałem dziś rano".
— Cormac McCarthy - Droga
Reposted byplutonegzekucyjnyGinie

August 27 2014

egzystencjalny-paw
08:36
"Pamiętaj chłopcze, że człowiek rozumny zawsze woli stać na uboczu, gdyż świat znacznie lepiej widać, kiedy samemu jest się skrytym w mroku."
- Jacek Piekara
egzystencjalny-paw
08:29
8040 d577 500
Library by Sanfranguy
egzystencjalny-paw
08:22
"- Znów się pan kłóci - zgromiła go panienka.
- Z panią zawsze, ponieważ nie znam osoby, która by się ładniej oburzała".

Bolesław Prus - Przemiany

August 16 2014

egzystencjalny-paw
23:35
8713 28a1
egzystencjalny-paw
23:31
8240 f094
egzystencjalny-paw
23:29
8012 d37d 500
egzystencjalny-paw
23:22
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
23:21
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
— (via polskie-zdania)
egzystencjalny-paw
23:14
Reposted fromlugola lugola vialosiek losiek
egzystencjalny-paw
23:14
egzystencjalny-paw
23:14

August 05 2014

egzystencjalny-paw
19:57
0220 5d01
Reposted fromCsengee Csengee viapieceofsth pieceofsth
egzystencjalny-paw
17:37
Play fullscreen
I look and stare so deep in your eyes, 
I touch on you more and more every time, 
When you leave I'm begging you not to go.
Reposted bypieceofsthlosiek

August 04 2014

egzystencjalny-paw
12:42
5747 f7db
egzystencjalny-paw
12:41
5710 2949
Reposted byfujitsuh fujitsuh
egzystencjalny-paw
12:40
5620 f4ad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl